KHU ĐÔ THỊ WATERPOINT NAM LONG GROUP
Đăng ký xem dự án
 

Tiến Độ

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Waterpoint 10/2021

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Waterpoint 10/2021
Xem thêm »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Waterpoint 05/2021

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Waterpoint 05/2021
Xem thêm »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Waterpoint 03/2021

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Waterpoint 03/2021
Xem thêm »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Waterpoint 01/2021

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Waterpoint 01/2021
Xem thêm »

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Waterpoint 10/2020

Tiến độ xây dựng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao nhà cho quý cư dân cuối năm 2020
Xem thêm »

Cập Nhật Tiến Độ Waterpoint 07/2020

Hiện tại, khu Waterpoint đang được tiến hành thi công thuận lợi, từng bước hoàn thành các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Công ty hy vọng sẽ kịp tiến độ ra mắt.
Xem thêm »

Cập Nhật Tiến Độ Waterpoint 06/2020

Tiến độ ngày 25/06/2020, khu Waterpoint đang được tiến hành thi công thuận lợi, từng bước hoàn thành các cơ sở hạ tầng thiết yếu kịp tiến độ ra mắt.
Xem thêm »

Cập Nhật Tiến Độ Waterpoint 05/2020

Tiến độ ngày 27/05/2020, khu Waterpoint đang được tiến hành thi công thuận lợi, từng bước hoàn thành các cơ sở hạ tầng thiết yếu kịp tiến độ ra mắt.
Xem thêm »

0901042886